Odpylacz przelotowy OP

ZASTOSOWANIE: stosowany jako I odpylacz

Odpylacz OP stosuję sie do:

  • oczyszczania spalin z kosztów rusztowych i pyłowych
  • oczyszczania powietrza odciąganego z urządzeń do rozdrabniania, segregacji i transportu surowców mineralnych.
  • oczyszczania wstępnego gazów z metalurgicznych procesów ogniowych
  • oczyszczania powietrza odciąganego z urządzeń do oczyszczania odlewów pub przygotowania mas formierskich
  • odpylane gazy powinny być neutralne pod względem chemicznym a ich temperatura nie powinna przekraczać 400 °C
BUDOWA:

Odpylacz OP posiada komorę w której w zależności od wymaganej wydajności zabudowana jest odpowiednia liczba zawirowywaczy. Pyły wytrącane w zawirowywaczach są odprowadzane do zsypu. Odbiór pyłu ze zsypu powinien odbywać się w sposób ciągły za pomocą takich urządzeń jak : dozownik celkowy, śluza szczelinowa.