Montaż instalacji odpylania

Przed montażem

Po montażu