Filtry workowe FDS

PRZEZNACZENIE:
Filtry klasy FDS znajdują zastosowanie w większości gałęzi przemysłu m.in.: cementowym, wapienniczym, odlewniczym, hutniczym, szklarskim, produkcji kruszyw, przemyśle energetycznym (odpylanie kotłów węglowych).
ZASTOSOWANIE:
Filtry FDS zaprojektowano do pracy w instalacjach podciśnieniowych. Zastosowanie w części nadciśnienia należy uzgodnić z producentem. Urządzenia mogą pracować zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu. Do każdej instalacji odpylającej należy indywidualnie dobrać filtr, rodzaj włókniny filtracyjnej, parametry filtracji i regeneracji. Urządzenie może być wykonane w wersji odporowej na wysoką temperaturę do 200°C. Jako opcję można również zastosować i izolowanie i ogrzewanie.
Wydajność do 200 000 m3/h
BUDOWA:
Podstawowe elementy filtra to:

 • komora filtracyjna
 • komora oczyszczonego powietrza
 • zsyp
 • konstrukcja wsporcza
 • zsyp
 • konstrukcja dachowa lub barierki
 • układ regeneracji worków filtracyjnych
 • podesty obsługowe i obarierowanie
MODUŁOWA KONSTRUKCJA:

 • Modułowa konstrukcja zapewnia optymalizacje kosztów transportu. Ułatwia również montaż odpylacza oraz dopasowanie do istniejących urządzeń i budynków.
 • Każda sekcja może być dostarczona w pełni zamontowana lub jako zespół częściowo zmontowanych elementów.
 • Wymiana worków filtracyjnych i koszy odbywa się od strony komory oczyszczonego powietrza.
 • Możliwość zastosowania dzielonych koszy umożliwia łatwy transport, montaż i serwis.
 • Dostęp do zaworów czyszczących jest z góry urządzenia.
 • Do sterowania praca filtra służy szafka sterownicza dostosowywana do potrzeb klienita.
DANE TECHNICZNE:  
Wydajność filtra od 1000 do 200 000 m3/h
Wielkość emisji za filtrem do 10mg /m3
Dopuszczalne podciśnienie do 4000 Pa
Opory przepływu 700-1800 Pa
Średnica worka 150
Powietrze do regeneracji odwodnione i odolejone 0,5÷0,7 MPa