Filtr nabojowy

FILTR FNS-2/28-42

PRZEZNACZENIE:
Filtr przeznaczony jest do oczyszczania gazów z pyłów i innych stałych związków pochodzących z różnych procesów technologicznych. Konstrukcja odpylacza pozwala na ich zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, głównie : wapienniczym, odlewniczym, spożywczym, energetyce itp. Z uwagi na małe gabaryty filtr instalowany jest wewnątrz pomieszczeń, blisko odpylanych urządzeń, co eliminuje znacznie długość instalacji odpylającej.
Filtr występuje w trzech odmianach:

  • FNS 2/28 – I – pozbawiony części szufladowej (montowany na przesypach)
  • FNS 2/28 – II – Wyposażony w szuflady (pojemnik pyłu)
  • FNS 2/28 – III – Wyposażony w konstrukcje wsporczą i zbiornik pyłu.
Wydajność do 4000 m2/h
Działanie
Wentylator zasysa powietrze zanieczyszczone pyłem, wymuszając jego przepływ przez wkład nabojowy.
Wkład nabojowy jest układem odpylającym zatrzymującym cząstki stałe i przepuszczającym powietrze oczyszczone odprowadzane na zewnątrz filtra. Wkład nabojowy regenerowany jest sprężonym powietrzem.
Częstotliwość regeneracji jest uzależniona od stopnia koncentracji pyłu w odpylanym powietrzu i jest ustalona przez sterownik elektroniczny znajdujący się bezpośrednio na zaworze. Zanieczyszczenia gromadzą się w zbiorniku w dolnej części filtra.