Dozownik celkowy B-200 I B -315

ZASTOSOWANIE
Przeznaczeniem dozownika jest szczelnie zamknięty zbiornika pyłu pracujących przy ciśnieniu różnym od atmosferycznego; umożliwienie ich opróżnienia bez dekompresji. Pyły muszą być nie agresywne a ich temperatura przekraczać 200°C

Sposób oznaczeń. B-200/32 gdzie 200×200 – otwór wlotowy i wylotowy; 3,2 wydajność w m3/h